Έκθεση Τέχνης “Passion For Art”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ART EXHIBITION

PASSION FOR ART

Γνωρίζουμε ότι όλα τα ανθρώπινα όντα άγονται και φέρονται από πάθη!!! Έρωτες, μίση, φθόνος, χρήμα, ανάγκη για εξουσία ή υποταγή, όλα σε πρώτη διάταξη και όλα κομμάτια της καθημερινότητας από καταβολής κόσμου!!! Μέσα στα ανθρώπινα πάθη που θα χαρακτηρίζαμε ως τα πλέον απλά, είναι η εργασιομανία και το πάθος για το όμορφο, έτσι όπως ο καθένας το εννοεί!!! Αν μπορούσαμε να παντρέψουμε το πάθος για εργασία με το πάθος για το όμορφο, θα ανακαλύπταμε αυτό από που ονομάζουμε πάθος για δημιουργία!!! Όταν αυτό το πάθος γίνει κυρίαρχο, τότε τα αποτελέσματά του είναι αριστουργηματικά!!! Οι καλλιτέχνες, μέσα στους αιώνες, κυριευμένοι από το πάθος αυτό, το πάθος για δημιουργία, το πάθος για Τέχνη, έχουν κληροδοτήσει στις επερχόμενες γενεές καταπληκτικά έργα!!!! Το πάθος για Τέχνη είναι αυτό που κυριεύει το ζωγράφο, τον γλύπτη, τον κάθε είδους καλλιτέχνη!!! Το πάθος για Τέχνη γεμίζει το μυαλό με εικόνες ασύλληπτες και κατευθύνει το χέρι αυτού που θα κρατήσει τα πινέλα, θα επεξεργαστεί την πέτρα, το ξύλο, το μέταλλο, τους πολύτιμους λίθους!!!

Η έκθεση της MegArt Gallery, με τίτλο “PASSION FOR ART” θα διαρκέσει από 16/2/24 έως 29/2/24, καΙ όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, παρακινημένοι από το πάθος της τέχνης θα παρουσιάσουν έργα που θα είναι αποτέλεσμα αυτής της υπέρτατης ανάγκης για εξωτερίκευση του εσωτερικού δημιουργικού τους πάθους!!!! Θα είναι μια μοναδική εμπειρία για το φιλότεχνο κοινό, το οποίο θα απολαύσει έργα που θα του προκαλέσουν ρίγη συγκινήσεως, αφού θα είναι δημιουργίες εκρηκτικού πάθους για την Τέχνη, δοσμένες από διαφορετικές προσωπικότητες αλλά με την ίδια δυναμική, που στο σύνολό τους θα είναι σαν ένας χρωματικός και σχεδιαστικός στρόβιλος, που θα ξεδιπλώνεται πανοραμικά εμπρός τους!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Αφιόνη Ολίβια

Βήχου Κατερίνα

Δάλλα Όλγα

Εμιρζιάν Πάνος

Καλινδέρης Νικόλαος

Κοιλάκου Άννα

Κώνστα Δώρα

Μιχαηλίδου Μαρία

Μακρυγιάννη Γωγώ

Μπόνγαρντ Ζαχαρούλα

Πατούνα Αναστασία

Ρηγάτου Μαρία

Τσικλέα Μαρία

Καλλιτεχνική Διευθηνση Παγουλάτος Δήμος

Επιμέλεια & οργάνωση Ρηγάτου Μαρία

Social media, αφίσα, Art magazino 102 Stiven Elmazi & Kristi Shytermeja

Κείμενα Κοιλάκου Άννα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2/22 19.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

MegArt Gallery Κασομούλη 102

Σταθμός Μετρό ,Αγιος Ιωάννης ΑΘΗΝΑ

PRESS RELEASE

ART EXHIBITION

PASSION FOR ART

We know that all human beings are born from passions!!!! Love, hatred, envy, money, need for power or submission, all in the first order and all parts of everyday life since the beginning of time!!!! Among the human passions that we would describe as the simplest, is workaholism and the passion for the beautiful, as everyone understands it!!!! If we could marry the passion for work with the passion for the beautiful, we would discover what we call the passion for creation!!! When this passion becomes dominant, then the results are masterful!!! Artists, over the centuries, overcome by this passion, the passion for creation, the passion for Art, have bequeathed to future generations amazing works!!!! The passion for Art is what possesses the painter, the sculptor, the artist of any kind!!! The passion for Art fills the mind with images unimaginable and guides the hand of the one who will hold the brushes, work the stone, the wood, the metal, the gems!!!

The exhibition of MegArt Gallery, entitled “PASSION FOR ART” will last from 16/2/24 to 29/2/24, and all the participating artists, motivated by the passion of art, will present works that will be the result of this supreme need to externalize their inner creative passion!!!! It will be a unique experience for the art-loving public, who will enjoy works that will give them chills of excitement, since they will be creations of an explosive passion for Art, given by different personalities but with the same dynamic, which as a whole will be like a color and design whirlpool, panoramically unfolding before them!

PARTICIPATING ARTISTS

Afioni Olivia

Vichou Katerina

Dalla Olga

Emirjan Panos

Kalinderis Nikolaos

Koilakou Anna

Konsta Dwra

Michailidou Maria

Makrigianni Gogo

Bongard Zacharoula

Patouna Anastasia

Rigatou Maria

Tsiklea Maria

Art direction Dimos Pagoulatos

Editing & organization Rigatou Maria

Social media, poster, Art magazino 102 Stiven Elmazi & Kristi Shytermeja

Texts Koilakou Anna

OPENING FRIDAY 16/2/22 19.00

FREE ENTRANCE

MegArt Gallery 102 Kasomouli 102

Metro Station ,Aghios Ioannis ATHENS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top