CHROMA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ “ΧΡΩΜΑ”
 
Η λέξη χρώμα, μαζί με την λέξη έμπνευση, αποτελούν τα πρωταρχικά στοιχεία των εικαστικών τεχνών, γιατί για να γεννηθεί μια δημιουργία, απαιτείται η σχετική έμπνευση για το τί και πώς θα αποτυπώσει ο καλλιτέχνης στο έργο του και στο χρώμα για να ολοκληρωθεί. Το χρώμα, αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο μιας δημιουργίας και μέσα από αυτό προβάλλονται και αποτυπώνονται συναισθήματα, βιώματα και πάθη. Πολλοί ερμηνεύουν τα χρώματα και την τοποθέτησή τους μέσα στο έργο κατά το δοκούν, αλλά σίγουρα χρειάζεται και η προσωπική, έστω και επιγραμματικά, με μορφή τίτλου, ερμηνεία του ιδίου του δημιουργού. Και επειδή στους καλλιτεχνικούς κύκλους, είθισται να λέγεται πως οι τάσεις έχουν εξαντληθεί, το χρώμα και η ελεύθερη έκφραση ιδεών μέσα από αυτό, καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα θέση μέσα στο εκάστοτε έργο.
Σε αυτήν, λοιπόν, την έκθεση της MegArt Gallery, με τίτλο, “Chroma”, που θα γίνει από 16 Ιανουαρίου έως 28 Ιανουαρίου, οι καλλιτέχνες μας θα παρουσιάσουν έργα τους στα οποία το χρώμα θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο και χωρίς δεσμεύσεις ή περιορισμούς μέσα από αυτό, θα εκφράσουν τα συναισθήματά τους και θα εκπέμψουν πληθώρα μηνυμάτων, έτσι όπως ακριβώς τα νοιώθουν οι ίδιοι!!! Καλούμε το φιλότεχνο κοινό να παρατηρήσει, να εμβαθύνει και να θαυμάσει αυτήν την εκρηκτική χρωματική πανδαισία!!!
Στο κλείσιμο της έκθεσης θα παρουσιαστεί το performance «Καπέλα» από την γνώση ηθοποιό Xanthie Tavoularea. Τη μουσική της εκδήλωσης θα καλύψει η γνωστή DJ Κατερίνα Βήχου.
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
 
Αφιόνη Ολίβια
Βήχου Κατερίνα
Δάλλα Όλγα
Δελλαπόρτα Κωνσταντίνα
Διακοβασίλη Νίνα
Zoe’s Collage
Κοιλάκου Άννα
Λουκή Δέσποινα
Μαγκάκης Μιχαήλ
Μακρυγιάννη Γωγώ
Μπαρμάζη Όλγα
Μπόνγκαρντ Ζαχαρούλα
Μιχαηλίδου Μαρια
Παππά Μαρία
Παππά Στέλλα
Παπαδημητρόπουλος Κώστας
Πατεράκης Δημήτρης
Πατούνα Αναστασία
Πολυχρονόπουλος Δημήτρης
Ρηγάτου Μαρία
Σιώκη Ματίνα
 Σπανού Χριστίνα Χορταριά
Τσικλέα Μαρία
Ψωίνου Έφη Πολίτη 
 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Παγουλάτος Δήμος
Οργάνωση, Επιμέλεια: Ρηγάτου Μαρία, επιμελήτρια, εικαστικός
Αφίσα, Marketing, Social media & artmagazino102: Νίκος Γαβριηλίδης & Ολυμπία Εξαρχάκου
Κείμενο: Άννα Κοιλάκου
 
PRESS RELEASE
ART EXHIBITION “CHROMA”
 
The word chroma (color), together with the word inspiration, are the primary elements of the visual arts, because in order to give birth to a creation, the relevant inspiration is required for what and how the artist will capture in his work and in color to complete it. Color is the dominant element of a creation and through its emotions, experiences and passions are projected and captured. Many interpret the colors and their placement within the work as they see fit, but there is certainly a need for a personal interpretation, even epigrammatically, in the form of a title, by the creator himself. And because in artistic circles, it is customary to say that trends have been exhausted, color and the free expression of ideas through it, occupy the primary position in each work.
So, in this exhibition of MegArt Gallery, entitled, “Chroma”, which will take place from January 16th to January 28th, our artists will present their works in which color will be the dominant element and without restrictions or limitations within from this, they will express their feelings and send out a lot of messages, just like they feel!!! We invite the art-loving public to observe, delve into and admire this explosive color feast!!!
At the end of the exhibition, the performance “Kapela” will be presented by the renowned actress Xanthie Tavoularea. The music of the event will be covered by the well-known DJ Katerina Vichou.
 
PARTICIPATING ARTISTS
 
Afionis Olivia
Vichou Katerina
Dalla Olga
Dellaporta Konstantina
Diakovasili Nina
Zoe’s Collage
Koilakou Anna
Louki Despoina
Magkakis Michael
Makrigianni Gogo
Mixailidou Maria
Barmazi Olga
Bongard Zacharoula
Pappa Maria
Pappa Stella
Papadimitropoulos Kostas
Paterakis Dimitris
Patouna Anastasia
Polihronopoulos Dimitris
Rigatou Maria
Sioki Matina
Tsiklea Maria
Chortaria Spanou Christina
Psoinou Efi
 
Artistic direction: Pagoulatos Municipality
Organization, Curation: Rigatou Maria, curator, visual artist
Poster, Marketing, social media & artmagazino102: Nikos Gavrilidis & Olympia Exarchakou
Text: Anna Koilakou

 

Scroll to Top
Scroll to Top