Κλεμένος Πολιτισμός

  • Καλλιτέχνης: Μιχαηλίδου Μαρία
  • Διαστάσεις έργου: 60 x 80
  • Ακρυλικά

340.00

Κλεμένος Πολιτισμός

  • Καλλιτέχνης: Μιχαηλίδου Μαρία
  • Διαστάσεις έργου: 60 x 80
  • Ακρυλικά

340.00

Scroll to Top
Scroll to Top