Λευκό Πέπλο

  • Καλλιτέχνης: Μιχαηλίδου Μαρία
  • Διαστάσεις έργου: 100 x 80
  • Ελαιογραφία

600.00

Λευκό Πέπλο

  • Καλλιτέχνης: Μιχαηλίδου Μαρία
  • Διαστάσεις έργου: 100 x 80
  • Ελαιογραφία

600.00

Scroll to Top
Scroll to Top